سلام بر خانم دکتر عزیز
مقدار مصرف روزانه فولیک اسید در زمان قبل از بارداری (زمان اقدام به بارداری) باید چقدر باشد؟
پیشاپیش از لطف شما ممنونم