راحله عزیز اگه با استراحت خوب میشید و انقباض از بین میره خیر خطرناک نیست عضلات شما جهت امادگی برای رایمان منقبض میشه کار سنگین نکنید کفش پاشنه بلند نپوشید و از پله تند بالا و پایین نروید در غیر این صورت وتداوم انقباضات به مطب مراجعه نمایید