بیمارستان فرمانیه :

آدرس : چهارراه فرمانیه – ابتدای خیابان فرمانیه – پلاک 20 – بیمارستان فرمانیه

تلفن : 2815000


 بیمارستان پارسیان :

آدرس : سعادت آباد – میدان کاج – سرو شرقی – بیمارستان پارسیان

تلفن : 22363312


 بیمارستان یاس سپید :

آدرس : بلوار كشاورز خ عبد الله زاده كوچه سوم

تلفن : 88995767


بیمارستان انصاری

آدرس: خیابان شهید ثانی-نبش خیابان 58

تلفن :77942000