راحله عزیز شما شربت سان استول هر12 ساعت یک قاشق غذا خوری میل نمایید و نگران نباشید