هفته به هفته با جنین در بارداری – هفته ۱۵ تا ۱۸

هفته ۱۵ تا ۱۸ بارداری در ماه چهارم ،صورت فرزندتان بیشتر به انسان شبیه شده است . گوشهایش که در دو طرف سرش برجسته شده بودند به یکدیگر نزدیکتر می شوند. پوست خیلی نازک آنها با مو پوشیده شده که قبل از تولد از بین می روند. هفته ۱۵ -عروق خونی به راحتی از طریق […]

هفته به هفته با جنین در باردرای – هفته ۱۱ تا ۱۴

هفته ۱۱ تا ۱۴ هفته ۱۱ بارداری ـ ـ سر تقریبا نصف سایز بدن است. ـ پلکها بسته هستند و تا ۲۴ هفته بسته می مانند. ـ ارگانهای جنسی خارجی در حال رشد نمو هستند. ـ فولیکول موی پوستی تشکیل می شوند. ـ گوشها تقریبا بطور غیر طبیعی در دو طرف سر پایین هستند. ـ […]

هفته به هفته با جنین در بارداری – هفته ۷ تا ۱۰

هفته ۷ تا ۱۰ هفته ۷ بارداری – قلب بطور کامل تشکیل می شود. جوانه های اندامی وجود دارند. بر روی صورت ، بر آمدگی سوراخ های بینی تشکیل می شود. چشمها بصورت نقاط سیاه ئیئه می شود. زبان شروع به تشکیل شدن می کنند. کلیه های دائمی شروع به تشکیل شدن می کند. سر […]

هفته به هفته با جنین در بارداری-هفته ۱ تا ۶

طول مدت بارداری از روز اول خونریزی آخرین قاعدگی محاسبه می شود که بر این اساس طول این دوره ۴۰ هفته می باشد. دوران بارداری به سه دوره سه ماهه تقسیم می شود. بارداری : هفته های ۱ تا ۶ ـ رشد و نمو یک بچه طی ۴۰ هفته یک موضوع شگفت انگیز است. در […]