بیمارستان فرمانیه :

آدرس : چهارراه فرمانیه – ابتدای خیابان فرمانیه – پلاک ۲۰ – بیمارستان فرمانیه

تلفن : ۲۸۱۵۰۰۰


 بیمارستان پارسیان :

آدرس : سعادت آباد – میدان کاج – سرو شرقی – بیمارستان پارسیان

تلفن : ۲۲۳۶۳۳۱۲


 بیمارستان یاس سپید :

آدرس : بلوار کشاورز خ عبد الله زاده کوچه سوم

تلفن : ۸۸۹۹۵۷۶۷


بیمارستان انصاری

آدرس: خیابان شهید ثانی-نبش خیابان ۵۸

تلفن :۷۷۹۴۲۰۰۰