جهت تعیین وقت ملاقات می توانید از ساعت ۱۰ الی ۲۰ با شماره تلفن ۰۹۳۰۵۱۶۱۱۱۶ هماهنگ شوید.